Môi Trường Học Tập Tốt, Thoải Mái
Đánh giá về

Trung tâm Universal Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Học Tập Tốt, Thoải Mái

Ưu điểm

Nhân viên + giáo viên quan tâm tới học viên, nhiệt tình hỗ trợ mọi thắc mắc Môi trương học tập good, bàn ghế, đèn điện đều ổn

Khuyết điểm

Phòng học nhiều kính quá, hơi bé

Trải nghiệm

Mình được bạn bè giới thiệu, lớp học đa số đều là bạn trên lớp nên không khí rất thoải mái. Học không áp lực, các thầy cô trẻ nên rất tâm lý

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn