Quyết Định Sáng Suốt Khi Đăng Ký Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Universal Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Quyết Định Sáng Suốt Khi Đăng Ký Học

Ưu điểm

- quan tâm học viên
- chất lượng giảng dạy tốt
- cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

em rất hài lòng nên không thấy nhược điểm gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Phải nói đây là một trung tâm tốt, em được học với giảng viên nước ngoài, có kinh nghiệm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn