Trung Tâm Chất Lượng Gần Nhà | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Universal Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trung Tâm Chất Lượng Gần Nhà

Ưu điểm

- giáo viên tâm huyết
- bài giảng hay

Điểm cần cải thiện

không nhận thấy

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học vui và bổ ích, được dạy nhiều kiến thức thú vị

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn