Đánh Giá Giáo Viên Ở Trung Tâm Vietaccepted - Đánh giá về Trung tâm VietAccepted IELTS & GMAT | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Đánh Giá Giáo Viên Ở Trung Tâm Vietaccepted

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, tận tâm

Điểm cần cải thiện

Trung tâm cần có thêm các hoạt động ngoại khóa

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi học ngữ pháp của tôi khá hơn, kỹ năng reading cũng tiến bộ hẳn nên nếu các bạn nào muốn cải thiện ngữ pháp và kỹ năng reading thì xem xét nha

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.