Thầy Cô Giáo Giỏi Và Tâm Huyết | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm VietAccepted IELTS & GMAT

việt tuấn lê nguyễn
việt tuấn lê nguyễn

Thầy Cô Giáo Giỏi Và Tâm Huyết

Ưu điểm

- Giáo viên có chuyên môn cao đặc biệt a Hưng founder của VietAccepted dạy Gmat
- Online course thì unique so với các trung tâm khác từng video bài giải dc record kỹ càng như đến lớp học vậy

Điểm cần cải thiện

- Giờ học cần flexible hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

highly recommended cho mấy bạn đến học Vietaccepted dù IELTS hay GMAT nha, các bạn sẽ được trải nghiệm học IETLS theo tư duy GMAT rất ngắn gọn xúc tích

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn