Suy Nghĩ Sau Một Năm Trải Nghiệm Thực Tế. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh (hitu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Suy Nghĩ Sau Một Năm Trải Nghiệm Thực Tế.

Ưu điểm

Đa dạng ngành giảng dạy chất lượng dạy và học khá tốt cơ sở vất chất ngày càng được cả thiện hơn

Điểm cần cải thiện

cần thêm nhiều hoạt động để sinh viên phát triển bản thân mình

Trải nghiệm và lời khuyên

khá hài lòng với lựa chọn của bản thân sau khi học trường sau một năm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn