Trường Đào Tạo Chất Lượng Nơi Lựa Chọn Tin Cậy | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (daivietsaigon.edu.vn)

Đạt Nguyễn
Đạt Nguyễn

Trường Đào Tạo Chất Lượng Nơi Lựa Chọn Tin Cậy

Ưu điểm

Đội ngũ giáo viên chất lượng

Điểm cần cải thiện

Trường không tồn tại các khuyết điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

Giúp tôi trải nghiệm thực tế với ngành tôi đã học,trang bị kiến thức vững cho

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn