Cựu Sinh Viên Hiast | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ TP HCM (hiast.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cựu Sinh Viên Hiast

Ưu điểm

Trường có cơ sở vật chất đẹp, học phí tương đối thấp. Giảng viên rất thân thiện, vui vẻ và hòa đồng với sinh viên. Có cố vấn học tập luôn theo dõi và hỗ trợ các bạn sinh viên rất nhiệt tình. Điều mà khó thấy ở các trường DDH, CĐ. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp rất cao. Rất yêu thích trường.

Điểm cần cải thiện

Hoạt động đoàn chưa sôi nổi.

Trải nghiệm và lời khuyên

3 năm gắn bó với trường, với lớp cho tôi những trải nghiệm tuyệt với, những bài học quý giá.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn