Đánh Giá Hiast | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ TP HCM (hiast.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Hiast

Ưu điểm

-Bám sát môi trường thực tiễn sản xuất, kinh doanh -Cập nhật theo chuẩn quốc gia và quốc tế -Học phí thấp -Giảng viên giảng dạy từ các trường Đại học -Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục liên thông lên Đại học

Điểm cần cải thiện

-1 số trang thiết bị còn hạn chế -Thiếu kí túc xá cho sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Chất lượng giảng dạy và đào tạo tốt Đội ngũ giáo viên tận tình, có chuyên môn cao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn