Học Hay Lắm Luôn Á | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM (cdsptw-tphcm.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Hay Lắm Luôn Á

Ưu điểm

ưu điểm ai mà nói cho hết giảng viên xịn xò tâm huyết

Điểm cần cải thiện

nhưng chưa có giáo án cụ thể xác định đúng hướng

Trải nghiệm và lời khuyên

trải qua nhận được rất nhiều mối quan hệ đẹp hay không đẹp không cần biết

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn