Cảm Nhận Về Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Cao đẳng Viễn Đông (viendong.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cảm Nhận Về Trường

Ưu điểm

Đào tạo tốt

Điểm cần cải thiện

Bảo vệ còn hơi gay gắc vs sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ra có việc làm tốt , lương cao, kiến tập nhiều doanh nghiệp lớn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn