Chất Lượng Đào Tạo Rất Ok | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Cao đẳng Viễn Đông (viendong.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Đào Tạo Rất Ok

Ưu điểm

Tôi rất hài lòng khi học tại trường Cao đẳng Viễn Đông ngành Điều dưỡng vì khi tôi tốt nghiệp tôi cảm thấy tay nghề của mình rất vững và đươc trường giới thiệu việc làm ổn định

Điểm cần cải thiện

Những thông tin của trường thường đến với sv rất chậm, lịch học chưa được ổn định, thường xuyên thay đổi

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi được thực tập rất nhiều tại các bệnh viên lớn và tôi đã có việc làm rất ổn định

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn