Đánh Giá Chất Lượng Trường Cđ Viễn Đông | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Cao đẳng Viễn Đông (viendong.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Chất Lượng Trường Cđ Viễn Đông

Ưu điểm

Có mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp, lo đầu ra cho sinh viên

Điểm cần cải thiện

Vấn đề về thời khóa biểu, học phí, nhà xe

Trải nghiệm và lời khuyên

Được học và tích lũy kinh nghiệm. Tham gia các hoạt động tình nguyện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn