Ngôi Nhà Chung Của Thời Sinh Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Cao đẳng Viễn Đông (viendong.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ngôi Nhà Chung Của Thời Sinh Viên

Ưu điểm

Nhiệt tình, thân thiện và thực hành nhiều lắm lắm

Điểm cần cải thiện

Nhà xa trường 1 tí nên phải đi xe bus

Trải nghiệm và lời khuyên

Học đi đôi với hành trong thời gian 2.5 năm tại nơi đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn