Không Đúng Với Tên Gọi | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Cao Đẳng Việt Mỹ (caodangvietmy.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Không Đúng Với Tên Gọi

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Tự nhận là trường tư nhưng cách làm việc không khác gì trường công khi xảy ra và cách giải quyết vấn đề,không chỉ riêng cá nhân mà các sinh viên khác họ cũng đều thất vọng nhưng vì họ đã lỡ đóng 1 số tiền lớn rồi nên đành chấp nhận tiếp tục học ở đây.Kể cả thầy cô dạy ở trường họ còn nói rằng kể từ năm 2015 chất luợng sinh viên trường cđvm đi xuống đến mức thấp nhất cho kể cả sau này.1 bộ máy không đuợc hoạt động tốt sẽ dẫn đến kết quả tồi tệ.

Trải nghiệm và lời khuyên

Thất vọng và kinh nghiệm khi chọn 1 trường cao đẳng ko nên nghe theo truyền thông mà hãy nhìn cách họ giải quyết vấn đề với các sinh viên của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn