Quá Tuyệt Vời | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Cao Đẳng Việt Mỹ (caodangvietmy.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Quá Tuyệt Vời

Ưu điểm

Trường đẹp, cơ sở vật chất hiện đại giáo viên nhiệt tình, thân thiện. Lớp học nhỏ (20 đến 30) dễ tiếp thu bài chương trình khá thực tế và thú vị, mỗi giáo viên đều có một phương pháp giảng dạy khác nhau Nhiều hoạt động sinh viên

Điểm cần cải thiện

Bãi giữ xe khá bất tiện, lịch học tương đối dày

Trải nghiệm và lời khuyên

rất hài lòng và mong trường sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn