Đánh Giá Chung Về Trường Đhbkhn | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (hust.edu.vn)

Thùy Linh Nguyễn
Thùy Linh Nguyễn

Đánh Giá Chung Về Trường Đhbkhn

Ưu điểm

trường có cơ sở vật chất đẹp, khang trang, đầy đủ, giảng viên tận tình, hoạt động ngoại khóa mạnh

Điểm cần cải thiện

bắt buộc tiếng Anh

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy tập trung và chăm chỉ ngay từ đầu, tích cực tham gia hoạt động xã hội để nâng cao trách nhiệm và kỹ năng cá nhân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn