Hài Lòng Lắm Luôn Ấy | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (hust.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Hài Lòng Lắm Luôn Ấy

Ưu điểm

Giảng viên có nhiều kinh nghiệm và rất là vui tính.

Điểm cần cải thiện

Bách Khoa trong tôi là: Thi mãi không qua...

Trải nghiệm và lời khuyên

Nợ nợ nợ rất nhiều môn. Nhưng khi ra trường thì lại nắm vững rất chắc kiến thức.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn