Những Nét Chung Về Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (hust.edu.vn)

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh

Những Nét Chung Về Trường

Ưu điểm

Môi trường học tập có tính cạnh tranh cao. Giảng viên trình độ chuyên môn cao. Cơ sở vật chất khá tốt

Điểm cần cải thiện

Cải thiện thủ tục hành chính, dịch vụ trong trường

Trải nghiệm và lời khuyên

Những trải nghiệm tuyệt vời góp phần làm nên con người tôi hiện nay.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn