Trường Đh Tuyệt Vời Đào Tạo Về Công Nghệ | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội (uet.vnu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đh Tuyệt Vời Đào Tạo Về Công Nghệ

Ưu điểm

Nhiều thầy cô giỏi, sinh viên giỏi, môi trường tốt, cơ sở vật chất đầy đủ (phòng thực hành máy tính hiện đại, máy chiếu, điều hòa...)

Điểm cần cải thiện

Các môn học ngành ĐTVT cần được thực hành nhiều hơn thay vì quá chú trọng vào lý thuyết (quá nhiều Toán...)

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi đã học 4 năm đại học ở đây. Tiếp xúc với các thầy cô môi trường ĐH Công Nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội. Đây là một môi trường rất tốt, cơ sở hạ tầng tuyệt vời. Thầy cô cũng rất giỏi và nhiệt tình. Nếu chỉ cần tập trung học một chút, ra trường với tấm bằng Khá trở lên thì ko có gì khó khăn để có một việc làm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn