Chất Lượng Giảng Dạy Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP. HCM (uit.edu.vn)

Hải Hưng
Hải Hưng

Chất Lượng Giảng Dạy Tốt

Ưu điểm

- cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình. Có nhiều công trình nghiên cứu. Cơ hội việc làm cao.

Điểm cần cải thiện

- Nhà C cũ kỉ, chất lượng máy thực hành nhà C chưa tốt. phòng máy có nhiều máy tính đã hư và cũ kỉ, máy tính thực hành như cái tivi. WIFI chưa ổn định.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mọi thứ đều ok trừ Tòa C. Tòa dành cho học sinh đại trà.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn