Môi Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP. HCM (uit.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Tốt

Ưu điểm

Không gian ok, giảng viên giỏi, thân thiện.

Điểm cần cải thiện

Nhà xe nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Đã trải nghiệm 4,5 năm ở trường. Hãy đến với UIT và cảm nhận nhé

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn