Chất Lượng Của Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM - HUTECH (hutech.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Của Trường

Ưu điểm

Đội ngũ giảng viên chuyện nghiệp

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất giữa các khu chưa cần bằng, trường chưa quan tâm đến sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Học phí khá cao, tuy nhiễn bù lại thì chất lượng khá ổn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn