Sinh Viên 2 | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM - HUTECH (hutech.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Sinh Viên 2

Ưu điểm

chất lượng tốt

Điểm cần cải thiện

sân trường hẹp

Trải nghiệm và lời khuyên

giảng viên nhiệt tình, cơ sở vật chất tốt, đảm bảo học tập cho sinh viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn