Trường Khá Thất Vọng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM - HUTECH (hutech.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Khá Thất Vọng

Ưu điểm

Trường khá nổi tiếng với các hoạt động thu hút sinh viên

Điểm cần cải thiện

Còn mấy điểm khác thì cùi bắp

Trải nghiệm và lời khuyên

Thật sự theo đánh giá tổng quan trường đạt mức tạm chấp nhận được . Nói chung là ai rớt trường top đầu thì có thể học ở đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn