Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội (haui.edu.vn)1

Khuyến khích

Trường cần nâng cao chất lượng giảng viên vì còn quá yếu khâu này.

Ưu điểm":
Học sinh thoải mái chơi.

Khuyết điểm:
1. Chất lượng giảng viên kém 2. Mua bán điểm nhiều. 3. Chất lượng sinh viên ra trường kém, đào tạo quá nhiều ngành và tuyển sinh quá nhiều trong khi giảng viên còn rất yếu.

Trải nghiệm:
Trường mới lên từ cao đẳng, chất lượng sinh viên ra trường kém. Giảng viên chưa đáp ứng được các ngành đào tạo.