Hufi Ngày Càng Phát Triển Về Csvc Và Clđt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM (hufi.vn)

Hoài Phương Nguyễn
Hoài Phương Nguyễn

Hufi Ngày Càng Phát Triển Về Csvc Và Clđt

Ưu điểm

GV thân thiện trình độ cao CSCV khá tốt MT sư phạm năng động sáng tạo

Điểm cần cải thiện

Tiếp tục nâng cấp CSVC

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy học để trải nghiệm . Yên tâm. Đào tạo khá là ok

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn