Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin (It) | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM (iuh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin (It)

Ưu điểm

- Năm đầu được học về lập trình, các giảng viên bên ngành phần mềm chủ yếu dạy nên cảm thấy khá thoải mái và dễ tiếp thu. - Học đủ về mọi mặt: Lập trình, Hệ thống, Quản trị, Mạng, IOT, Web Services.

Điểm cần cải thiện

- Giảng viên CNTT trình độ thấp, yếu kém, không đủ chuyên môn, sinh viên hỏi không biết trả lời tìm cách né tránh hoặc la rầy, doạ nạt. - Giáo trình, hướng đi về các học phần, môn học đang bị xung đột, loạn. Giống như biết bò -> đi -> chạy thì ở đây là bò -> chạy rồi mới tới "đi". - Chất lượng phòng máy thực hành rất tệ, máy hư rất nhiều, giảng viên im lặng làm lơ. - Nhân viên giáo vụ CNTT luôn luôn có thái độ khinh rẻ sinh viên, mạt sát sinh viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm chỉ tốt ở 2 năm học đầu Đây là lời khuyên chân thật nhất Đây chỉ là 5/10 review về tiêu cực của trường

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn