Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM (iuh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

không có gì nổi bật

Điểm cần cải thiện

xếp hàng đi thang mấy rất lâu

Trải nghiệm và lời khuyên

muốn đi không đi bộ thì bạn phải đi thiệt sớm để xếp hàng đi thang mấy. Hôm nào đi trễ là phải leo bộ và xác định là trễ học nhé ! gửi xe cũng hơi cực

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn