Trường Có Cải Thiện Những Năm Gần Đây | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM (iuh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Có Cải Thiện Những Năm Gần Đây

Ưu điểm

các hoạt động hỗ trợ việc học rất tốt

Điểm cần cải thiện

cần siết chặc đầu vào của trường

Trải nghiệm và lời khuyên

sinh viên cần nỗ lực nhiều hơn bên cạnh sự hỗ trợ của giảng viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn