Học Và Trải Nghiệm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Cửu Long

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Và Trải Nghiệm

Ưu điểm

Học viên sẽ được đào tạo trong một môi trường học tập, thực hành và nghiên cứu với những điều kiện tốt nhất, được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm, có cơ hội được học tập ở nước ngoài. Được vận hành dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với các doanh nghiệp. Với thế mạnh về ngoại ngữ và chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực để học sau đại học tại các trường đại học tiên tiến trong và ngoài nước; có lợi thế để làm việc ở nước ngoài.

Điểm cần cải thiện

Không cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Qua quá trình giảng dạy học viên có được kinh nghiệm và cơ hội tìm việc làm cao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn