Đánh Giá Đh Fpt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học FPT (daihoc.fpt.edu.vn)

Bin
Bin

Đánh Giá Đh Fpt

Ưu điểm

Sinh viên năng động,giảng viên nhiệt tình,tạo cơ hội việc làm cao cho sinh viên ,......v.v

Điểm cần cải thiện

Hầu hêt không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Đã thật sự rất thích thú và tạo niềm cảm hứng cho mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn