Đánh Giá Fpt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học FPT (daihoc.fpt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Fpt

Ưu điểm

Môi trường sống trong lành, rộng rãi, thoáng mát phù hợp cho sinh hoạt và học tập nội trú

Điểm cần cải thiện

Cần cải thiện tốc độ mạng và thủ tục hành chính ch hssv

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên giữ gìn đồ cẩn thận tránh mất mát thường xuyên, có ý thức chung, giữ gìn văn hoá FPT.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn