Ngôi Trường Đáng Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học FPT (daihoc.fpt.edu.vn)

Pham Huong Giang (Fschool HL)
Pham Huong Giang (Fschool HL)

Ngôi Trường Đáng Học

Ưu điểm

Cơ sở vật chất khá ổn, nhiều hoạt động ngoại khóa cho học viên thể hiện bản thân, mức học phí khá phù hợp

Điểm cần cải thiện

Giao thông trước cổng trường hơi phức tạp

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên tích cực tham gia những hoạt động ngoại khóa của trường để

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn