R3C0Mm3Nd T0 St4Dy | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học FPT (daihoc.fpt.edu.vn)

Phạm Bảo Gia
Phạm Bảo Gia

R3C0Mm3Nd T0 St4Dy

Ưu điểm

Trường có mức cơ sở vật chất cao, an toàn. Rất nhiều các hoạt động ngoại khóa đặc biệt và đầu tư

Điểm cần cải thiện

Một chút về chi phí và phải đầu tư hơn về sự bao quát học sinh của trường

Trải nghiệm và lời khuyên

Tập dần quen với cuộc sống Hòa Lạc. Có lẽ sẽ còn bỡ ngỡ với trường nhưng yên tâm tất cả mọi thứ đều sẽ có thể quen được và thuộc top đầu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn