Sân Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh (ut.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Sân Trường

Ưu điểm

mát mẻ, thoáng

Điểm cần cải thiện

quá nhiều ưu

Trải nghiệm và lời khuyên

trường nhiều trai ít gái lắm, được cái ai cũng dễ thương

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn