Tổng Quan Về Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh (ut.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tổng Quan Về Trường

Ưu điểm

Sạch sẽ, gọn gàng, vệ sinh.

Điểm cần cải thiện

Cán bộ làm ở các phòng công tác, thu ngân không có thái độ tích cực, khó chịu đối với sinh viên khi sinh viên tới làm các công việc về chứng từ, đơn cứ, giấy tờ.
Giữ xe và lao công còn quyền lực hơn hiệu trưởng, chuyên gia la mắng và có thái độ như ông nội người khác.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nói chung là vấn đề học tập thì không có gì, chỉ ức chế mỗi cái phòng QUản lí và Thu ngân thôi. Ai cũng ghét, làm việc lúc nào cũng hậm hực, không bao giờ nhanh tay kẹ chân dùm hết.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn