Trường Có Quá Nhiều Bất Cập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh (ut.edu.vn)

Đăng Khoa
Đăng Khoa

Trường Có Quá Nhiều Bất Cập

Ưu điểm

Học phí rẻ, có thế mạnh về logistic

Điểm cần cải thiện

Chất lượng giảng dạy không tốt,chương trình đào tạo khá lạc hậu. Thái độ của bộ phận hành chính, công tác HSSV rất tệ. Cơ sở vật chất yếu và cách xa nhau,chỉ có cơ sở quận 12 mới xây nhìn khang trang.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đa phần giảng viên thiếu cái tâm và không quan tâm đến sinh viên,bấm điện thoại quá nhiều trong giờ học, cách giảng dạy lang man,thiếu trọng tâm, hay bắt sinh viên tự nghiên cứu nhưng không đưa ra định hướng tài liệu. Chương trình của trường khá lạc hậu. Cơ sở vật chất cũ kỹ và cách xa nhau, chỉ có cơ sở quận 12 nhìn khang trang. Thái độ của bộ phận hành chính,công tác HSSV là rất tệ,hay hắt gỏng và nạt nộ sinh viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn