Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Hoa Sen (hoasen.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

Hài lòng về mọi mặt,gần như có rất ít khuyết điểm

Điểm cần cải thiện

Cơ sở học quá cách xa nhau,như 2 đầu nỗi nhớ...

Trải nghiệm và lời khuyên

Tốt,Good Good,hài lòng về mọi thứ trừ 1 vài thứ như học phí,cơ sở học,cơ sở vật chất,...

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn