Đảm Bảo Đâu Ra | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Hoa Sen (hoasen.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đảm Bảo Đâu Ra

Ưu điểm

Trường đầy đủ csvc
Giáo viên dạy chất lượng
Đa ngành

Điểm cần cải thiện

Khuôn viên trường hơi nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường có thế mạnh về thời trang thiết kế, sự kiện, đảm bảo đầu ra. Nếu bạn học khá giỏi thì nay năm 2 bạn đã có đối tác nhận thực tâp và có cơ hội việc làm lớn trong môi trường chuyên nghiệp. Hiện tại mình đang thực tập cho tập đoaàn đối tác của trường cực thích

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn