Sinh Viên Năm 3 | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Hoa Sen (hoasen.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Sinh Viên Năm 3

Ưu điểm

chất lượng tốt

Điểm cần cải thiện

sân trường hẹp

Trải nghiệm và lời khuyên

giảng viên nhiệt tình, sinh viên thân thiện, vui vẻ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn