Cực Kì Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. HCM (hcmus.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cực Kì Hài Lòng

Ưu điểm

Cơ sở vât chất tôt

Điểm cần cải thiện

Trường khá rộng

Trải nghiệm và lời khuyên

Ngôi trường này rất thú dị và hấp dẫn lạ lùng, mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được học ở đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn