Đáng Học .. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. HCM (hcmus.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đáng Học ..

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt
Giảng viên thận thiện
Phương pháp học mới

Điểm cần cải thiện

Ít
Nhược
Điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

Có nhiều kỉ niệm đáng nhớ Học tập tiến bộ và thú vị Có nhiều bạn bè cực chất

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn