Đánh Giá Trường Đh Khtn | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. HCM (hcmus.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Trường Đh Khtn

Ưu điểm

môi trường tốt để học tập

Điểm cần cải thiện

ít nhược điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

môi trường tốt để học tập và phát triển bản thân và giao lưu môi trường tốt để học tập và phát triển bản thân và giao lưu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn