Không Phù Hợp Vs Người Năng Động | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. HCM (hcmus.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Không Phù Hợp Vs Người Năng Động

Ưu điểm

môi trường ổn

Điểm cần cải thiện

ít hoạt động ngoại khóa

Trải nghiệm và lời khuyên

đại cương quá nặng và nhiều ít hoạt động ngoại khóa giáo viên ít quan tâm chương trình nặng lý thuyết

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn