Lịch Học Dày | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. HCM (hcmus.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Lịch Học Dày

Ưu điểm

Chất lượng giảng dạy tốt, cơ hội việc làm cao

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất tệ Phòng học cũ, nóng, xuống cấp Lịch học quá dày Các hoạt động khác khá ảnh hưởng đến thời gian của sv Giảng viên có người rất có tâm, có người thì thôi rồi

Trải nghiệm và lời khuyên

Cần cải thiện cơ sở vật chất và lịch học để cho sinh viên có nhiều thời gian đi làm thêm, hoạt động khác

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn