Một Trong Những Trường Đại Học Đáng Để Theo Học. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. HCM (hcmus.edu.vn)

Trường Nguyễn
Trường Nguyễn

Một Trong Những Trường Đại Học Đáng Để Theo Học.

Ưu điểm

Lý thuyết đi chuyên sâu, liên tục mở ra các lĩnh vực lý thuyết mới cho sinh viên, đào tạo bài bản.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất cần được cải thiện nhiều hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Một trải nghiệm khoa học ít có ở đâu có được. Nếu bạn là một người yêu khoa học, thích tìm tòi, nghiên cứu và phát triển khoa học thì ngôi trướng sẽ là lựa chọn số một của bạn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn