Ngôi Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. HCM (hcmus.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ngôi Trường Tốt

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt

Điểm cần cải thiện

Ít nhược điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

Ngôi trường là nơi để học tập tốt, cơ sở vật chất tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn