Trường Là Môi Trường Tốt Cho Các Bạn Đam Mê Học Hỏi Các Ngành Khoa Học Cũng Như Máy Tính. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. HCM (hcmus.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Là Môi Trường Tốt Cho Các Bạn Đam Mê Học Hỏi Các Ngành Khoa Học Cũng Như Máy Tính.

Ưu điểm

Môi trường tích cực, năng động. Học phí khá phải chăng. Là trường về khoa học nên các vấn đề được đề cập bản chất và tường tận.

Điểm cần cải thiện

Sách viết mang tính học thuật cao nên rất khó hiểu, gây nản chí lúc nghiên cứu sách vở. Cơ sở vật chất tương đối, không được tốt lắm

Trải nghiệm và lời khuyên

Được làm việc trong môi trường khoa học đầy sáng tạo, tự do tư duy và phát triển tư duy.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn