Trường Đại Học Nơi Mình Gắn Bó 4 Năm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội (tks.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại Học Nơi Mình Gắn Bó 4 Năm

Ưu điểm

Cực kì quan tâm sinh viên, cơ sở vật chất còn mới vì trường vừa xây. Nằm trên quận Hà Đông, tuy ban đầu hơi khó tìm nhưng không phải quá vùng sâu vùng xa. Các môn học đều có giảng viên tâm huyết và đặc biệt sẽ được đào tạo nghiệp vụ riêng của ngành kiểm sát.

Điểm cần cải thiện

Vì trường mới lên đại học (trước đây là cao đẳng, rồi đến đào tạo nghiệp vụ) nên vẫn còn nhiều thiếu sót. Do sinh viên ít nên những môn "tự chọn" lại không được chọn. Giảng viên vẫn chưa có nhiều người có kinh nghiệm thực tế.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu ghét học thuộc lòng thì xin né trường ra. Vào trường này thì đầu ra hạn hẹp và đòi hỏi bạn phải thực sự gắn bó nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn